Sunday, March 7, 2010

Elemen Asas Dalam Multimedia

1. Teks .
Ia adalah siri string yang dipaparkan di dalam komponen antara muka pengguna. Ia melibatkan penggunaan jenis teks, saiz teks, warna teks dan warna latarbelakang.

2. Grafik.
Ia adalah elemen bukan teks yang berbentuk ilustrasi seperti potograph, ikon, garisan dan sebagainya.

3.Audio.
Ia adalah bahagian bunyi yang mengandungi kesan bunyi , percakapan, muzik atau penerangan.

4.Video.
Signal elektronik berkenaan grafik yang bergerak, gambar atau teks yang digunakan untuk menghasilkan imej yang lancar bagi hiburan, pendidikan dan lain-lain.

5.Animasi.
Animasi adalah jujukan atau turutan beberapa imej yang pegun yang digabungkan agar menjadi imej yang bergerak.

Borang